Over het weeshuis

Het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis

Aan de Hooglandse Kerkgracht 17 staat het voormalige Heilige Geest Weeshuis. Het weeshuis is een van de grootste monumenten van Leiden. De omvang van het gebouw hing samen met de stadsontwikkeling van Leiden, die werd beïnvloed door de ontwikkeling van de textielnijverheid. In 1583 werd, na een verbouwing, het uit 1403 daterende gebouw van het Onze Lieve Vrouwe gasthuis aan de Hooglandse Kerkgracht betrokken. Van 1583 tot 1961 deed het dienst als weeshuis en woonden hier veel weeskinderen.

Het weeshuis nu

Het weeshuis nu

Het weeshuis is tegenwoordig een gebouw waarvan een aantal zalen zijn ingericht met een tentoonstelling over de geschiedenis van de wezen, waar verschillende (kinderrechten)organisaties hun kantoor hebben, en waar twee zalen dienstdoen als concert- of congreszalen.

Organisaties

Organisaties met maatschappelijk doel 

Bijna 4 eeuwen was het weeshuis een plek waar weeskinderen woonden – en niet altijd in de beste omstandigheden. Stichting Utopa koos er daarom voor om het weeshuis als werkplek open te stellen voor organisaties met een maatschappelijk doel en gericht op kinderen, kinderrechten en jongeren. De volgende organisaties hebben hier op dit moment hun werkplek:

Geschiedenis

Een van de grootste monumenten

Geschiedenis

Vanaf 1450 was het Weeshuis gevestigd in een pand aan de Breestraat (nu nummer 18). Dit pand was een schenking van ene Gijsbert van Zwieten en werd in eerste instantie als kantoor en pakhuis gebruikt. Al snel woonden er een aantal jonge wezen. In 1484, 1492, 1507 en tenslotte in 1545 nam het aantal weeskinderen toe en werden belendende panden aan het weeshuis toegevoegd. In 1583 woonden er 49 kinderen in de huizen aan de Breestraat. Daarmee was het maximum bereikt en daarom verhuisde het weeshuis naar de Hooglandse Kerkgracht. Dit gebeurde vanwege ruimtegebrek én zeker ook vanwege nieuwe inzichten van het stadsbestuur over armoede in de stad, opgetekend in ‘Het Armenrapport’ uit 1577. 

 

lees meer

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.

Meer info