Mulock Houwer Bibliotheek

Een pionier op het gebied van de kinderbescherming

Bent u geïnteresseerd in boeken en tijdschriften over de geschiedenis van de jeugdzorg, kinderbescherming of pedagogiek? In het Utopa Weeshuis bevindt zich de Mulock Houwer Bibliotheek. Deze bibliotheek is ontstaan uit de verzameling van D.Q.R. Mulock Houwer (1903-1985), een pionier op het gebied van de kinderbescherming.

 

Thema's
Thema’s van de boekencollectie zijn kinderbescherming, voogdij, (ortho)pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, pleegzorg, tehuisopvoeding, adoptie, kindermishandeling, kinderrechten, jeugdcriminaliteit en aanverwante terreinen. De collectie bevat publicaties en tijdschriften vanaf omstreeks 1880. Tijdschriften zijn onder meer instellingsuitgaven zoals De Koepel en Mozaïk, en ook titels als Blauwdruk, Sjow, Dux, De Poort en Het Kind.

 

In de bibliotheek staat ook de collectie van de heer Th.R.M. Willemse, met boeken en scripties over weeshuizen in heel Nederland. Ook zijn er boeken in te zien van en over Janusz Korczak (meestal Duitse uitgaven).

 

Publicaties en tijdschriften vanaf 1880

De bibliotheek bezoeken

De boeken en artikelen zijn te vinden via een digitale catalogus. In de bibliotheek kunt u rustig zitten en gebruik maken van werkplekken met stopcontact en internet. De publicaties kunnen niet worden uitgeleend, alles is ter inzage. U kunt een afspraak maken om de collectie in te zien tijdens kantoortijden van maandag t/m donderdag via info@utopa-weeshuis.nl.


Database tijdschriften

 

codelijst boeken & publicaties

Daan Mulock Houwer

Over Daan Mulock Houwer (1903-1985)

Daan Mulock Houwer, opgegroeid in tehuizen en pleeggezinnen, begon in 1927 zijn lange carrière in de jeugdzorg. Eerst als groepsleider bij ‘opvoedingsmaatschappij Zandbergen’. Enkele jaren later werd hij daar directeur. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij directeur van het Nationaal Bureau voor de Kinderbescherming en secretaris-generaal van de Union International de Protection de l’Enfance. Hij kreeg in 1967 een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam en was lid van diverse onderzoeks- en adviescommissies.

Mulock Houwer bracht veranderingen en verbeteringen tot stand die voortvloeiden uit zijn ervaringen in de praktijk. Daarbij was het belang van het kind altijd het uitgangspunt. Mulock Houwer was een belangrijk pleitbezorger voor de modernisering en professionalisering van de jeugdzorg. Hij hamerde op het belang van goede opleidingen en vond dat iedereen die werkzaam was in de jeugdzorg en kinderbescherming kennis moest kunnen nemen van binnenlandse en buitenlandse vakliteratuur.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.

Meer info