Mulock Houwer bibliotheek

De Mulock Houwer Bibliotheek in het Utopa Weeshuis in Leiden

Bent u geïnteresseerd, of kent u mensen die geïnteresseerd zijn, in boeken en tijdschriften over de geschiedenis van de jeugdzorg, kinderbescherming of pedagogiek? In het Utopa-Weeshuis Kinderrechtenhuis aan de Hooglandse Kerkgracht 17 in Leiden bevindt zich de Mulock Houwer Bibliotheek. Deze bibliotheek is ontstaan uit de verzameling van D.Q.R. Mulock Houwer (1903-1985), een pionier op het gebied van de kinderbescherming.

 

Thema’s van de boekencollectie zijn kinderbescherming, voogdij, (ortho) pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, pleegzorg, tehuisopvoeding, adoptie, kindermishandeling, kinderrechten, jeugdcriminaliteit en aanverwante terreinen. De collectie bevat publicaties en tijdschriften vanaf omstreeks 1880. Tijdschriften zijn onder andere instellingsuitgaven zoals De Koepel en Mozaïk, maar ook titels als Blauwdruk, Sjow, Dux, De Poort en Het Kind.

 

De boeken en artikelen zijn te vinden via een digitale catalogus die ter plekke te raadplegen is. De collectie stond eerder bij het WIJN (Werkverband Integratie Jeugdwelzijn Nederland), het Ministerie van Justitie, de Stichting Jeugdinformatie en het NJI (Nederlands Jeugdinstituut). Er zijn boeken in het Nederlands, Engels en Duits. Ook zijn er boeken in te zien van en over Janusz Korczak (meestal Duitse uitgaven). In de bibliotheek kunt u rustig zitten en gebruik maken van de internetvoorzieningen.

 

In de bibliotheek staat ook de collectie van de heer Th.R.M. Willemse met boeken en scripties over weeshuizen in heel Nederland.

 

De publicaties kunnen niet worden uitgeleend, alles is ter inzage. U kunt een afspraak maken om de collectie in te zien tijdens kantoortijden van maandag t/m donderdag via  info@weeshuisleiden.nl

 

Klik hier voor de tijdschriften database

 

Codelijst boeken en publicaties

 

 

 

 

Daan Mulock Houwer (1903-1985)
Daan Mulock Houwer, opgegroeid in tehuizen en pleeggezinnen, begon in 1927 zijn lange carrière in de jeugdzorg. Eerst als groepsleider bij ‘opvoedingsmaatschappij Zandbergen’. Enkele jaren later werd hij daar directeur. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij directeur van het Nationaal Bureau voor de Kinderbescherming en secretaris-generaal van de Union International de Protection de l’Enfance. Hij kreeg in 1967 een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam en was lid van diverse onderzoeks- en adviescommissies.

 

Mulock Houwer bracht veranderingen en verbeteringen tot stand die voortvloeiden uit zijn ervaringen in de praktijk. Daarbij was het belang van het kind altijd het uitgangspunt. Mulock Houwer was een belangrijk pleitbezorger voor de modernisering en professionalisering van de jeugdzorg. Hij hamerde op het belang van goede opleidingen en vond dat iedereen die werkzaam was in de jeugdzorg en kinderbescherming kennis moest kunnen nemen van binnenlandse en buitenlandse vakliteratuur.


Bron: Lieshout, M. van (2011). ‘Rebel with a cause, Daan Mulock Houwer (1903-1985) Vernieuwer van de jeugdzorg.’ Nederlands Jeugdinstituut,
Utrecht. Online boekje

 

Mulock Houwer bijeenkomsten en lezingen

Regelmatig organiseert het Weeshuis-Kinderrechtenhuis Mulock Houwer bijeenkomsten en lezingen over onderwerpen die in de collectie van de Mulock Houwer bibliotheek te vinden zijn. Wilt u op de hoogte worden gehouden van deze bijeenkomsten of lezingen, geef u dan op via info@weeshuisleiden.nl