ANBI informatie

ANBI Gegevens 

Stichting Utopa-Weeshuis
RSIN nummer 818878034
 
Adres
Hooglandsekerkgracht 17 B
2312 HS Leiden
tel:  0031 (0)71-5164848
E: info@weeshuisleiden.nl
www.weeshuisleiden.nl

 

KVK Leiden: 27308662
Bank: NL91 INGB 0659 2104 79

 

Administratie
Hooglandsekerkgracht 17a, 2312 HS Leiden
Tel: 071-5164848

 

Missie
Stichting Utopa-Weeshuis heeft als doel het instandhouden van hoofzakelijk één of meer monumenten in de zin van de Monumentenwet en in verband daarmee het verkrijgen, bezwaren en exploiteren van hoofdzakelijk monumenten waaronder het rijksmonument ‘het Oude Weeshuis’ in Leiden. 


Stichting Utopa-Weeshuis ontwikkelt onder meer de volgende activiteiten:
•    Het instandhouden van het pand van het voormalige weeshuis aan de Hooglandsekerkgracht 17 
•    Het verhuren van kantoorruimte aan organisaties met een sociaal-maatschappelijke doelstelling
•    Het organiseren van cursussen voor kinderen en jong volwassenen in opdracht van de Stichting Utopa om hun ontwikkelingskansen te stimuleren.
•    Het organiseren van de tentoonstelling Wees een Wees voor basisscholen in Leiden en omgeving in opdracht van Stichting Utopa

 

Wat waren onze activiteiten in 2017
•    Het pand aan de Hooglandsekerkgracht is goed onderhouden, schilderwerk is voor zowel binnen en buiten verricht. Kleine reparaties daar waar nodig uitgevoerd.
•    Er zijn tal van activiteiten en cursussen georganiseerd voor kinderen en jongeren die goed bezocht werden zoals de Kinder Onderzoek Groep, Praten voor Publiek e.d.
•    De tentoonstelling Wees een Wees voor basisscholen uit Leiden en omgeving is goed bezocht

 

Wat zijn onze activiteiten in 2018
•    Voortzetting van de reeds ingeslagen weg sinds 2010
•    In het voorjaar 2018 zijn we voornemens het pand beperkt voor publiek open te stellen om de rijke historie van het pand te kunnen tonen aan de hand van een tentoonstelling.
•    We zijn voornemens om de bibliotheek bestaande uit de Mulock Houwer collectie  (grondlegger van de kinderbescherming) te ontsluiten
•    We zijn plannen aan het ontwikkelen om een tentoonstelling, lezingen, debat en discussie te organiseren over het utopische ideaal en het gedachtegoed van de Stichting Utopa 
•    In 2018 zijn we voornemens om voor de Stichting Utopa weer verschillende cursussen te geven.
 
Bestuur en beloning
Het bestuur bestaat uit 6 leden:
- dhr. L. Dijkman (voorzitter)
- mevr. S. de Munck (vice-voorzitter)
- dhr. C. Scholten (penningmeester)
- dhr. H. De Loor (algemeen lid)
- dhr. P. Roessel (algemeen lid)
- dhr. B. Van Linge (algemeen lid)

 

Het bestuur is onbezoldigd. De beloning van de directie van Stichting Utopa-Weeshuis vindt plaats middels de Stichting Utopa.

 

Financiële gegevens

Jaarrekening 2017 St. Utopa-Weeshuis.pdf

Jaarrekening 2018 St. Utopa-Weeshuis.pdf

Te doen


Koorschool Utopa

Voor kinderen vanaf 4 jaar

Kom zingen bij Koorschool Utopa, het leukste kinderkoor van...

Lees meer

Te doen


Wees een wees!

Tentoonstelling Wees een wees!

Een tentoonstelling voor groepen 6 t/m 8 van de...

Lees meer

Te doen


Mulock Houwer bibliotheek

De Mulock Houwer Bibliotheek in het Utopa Weeshuis in Leiden

Bent u geïnteresseerd,...

Lees meer