Utopa Academie

De activiteiten van de Utopa Academie komen voort uit de doelstelling van de Stichting Utopa. "Het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen, daar waar de aanleg van enkelingen, om welke reden dan ook, geen kans krijgt."

 

De Utopa Academie stelt zich ten doel om kinderen, jongeren en volwassenen een plek te bieden waar zij zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Het is geen school, geen universiteit, het is een huis waar zaken aan de orde gesteld worden die vaak als vanzelfsprekend worden ervaren in de maatschappij, of waar geen aandacht voor is. De Utopa Academie stelt vragen, gaat voor de achterkant van het gelijk of biedt een luisterend oor.

 

Binnen de aandachtsgebieden van de stichting wordt voortdurend een aantal gebieden gekozen die extra aandacht en ondersteuning behoeven. Naast subsidiëring van projecten voor derden beheert de stichting zelf een aantal projecten: de Beeldengalerij Het Depot en het Arboretum de Dreijen in Wageningen, (www.hetdepot.nl), het Orgelpark in Amsterdam, (www.orgelpark.nl) en het Weeshuis in Leiden, (www.kinderrechtenhuis.nl).

 

Lezingen en publicaties

 

50 jaar anders ondernemen, L.Th. Dijkman

Orgelpark Research Reports (Nederlands) - (Prof. dr. J. Fidom, Orgelkunde/Muziekwetenschap)

Orgelpark Research Reports (English) - (Prof. dr. J. Fidom, Organ Musicology)

Mulock Houwer lezing - (Prof. dr. I. Weijers, Jeugdzorg)