Het was in 2010 dat het Kinderrechtenhuis zijn poorten opende. Stichting Utopa-Weeshuis had het Leidse Weeshuis ingrijpend gerestaureerd en een aantal organisaties, die zich met de rechten van het kind bezighouden, vestigde zich in het Weeshuis. Die organisaties doen daar nog steeds hun voortreffelijke werk.

 

Stichting Utopa-Weeshuis ontplooit inmiddels ook zelf activiteiten waar de participatie van kinderen en jongeren meer centraal staat. De doelstelling van Stichting Utopa is leidraad bij die activiteiten.

 

De statutaire doelstelling van Stichting Utopa is: Het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen, daar waar de aanleg van enkelingen, om welke reden dan ook, geen kans krijgt. Onze samenleving legt zwaar de nadruk op bepaalde waarden, maar plaatst daardoor andere in de schaduw. De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het compenseren van deze onevenwichtigheden. Omdat de waarden die de samenleving benadrukt aan periodieke veranderingen onderhevig zijn, actualiseert de stichting haar aandachtsgebieden voortdurend.

 

In het Weeshuis ligt het accent op de ontplooiingskansen van kinderen en jongeren en in het bijzonder op die gebieden waar de stichting al jarenlang een expertise heeft opgebouwd: muziek, beeldende kunst, onderwijs, creativiteit en algemene ontwikkeling. Ook is er een permanente tentoonstelling over het Weeshuis, waar kinderen van nu zich een beeld kunnen vormen van het dagelijkse leven van  kinderen van vroeger in het Weeshuis.

 

Bij Stichting Utopa-Weeshuis valt veel te leren. Toch is Stichting Utopa-Weeshuis uitdrukkelijk geen cursusinstituut, maar een sociaal-maatschappelijke organisatie. In het verlengde van de missie van Stichting Utopa, waarbij de verkregen middelen worden aangewend om iets terug te geven aan de maatschappij, zijn de activiteiten in principe gratis. De stichting is er alert op, dat minderbedeelden juist worden geactiveerd te participeren.

 

In het Weeshuis moet je wezen! Bekijk via het menu hierboven wat er te doen is voor kinderen, jongeren, studenten en schoolklassen in het Weeshuis.