Raad van Kinderen van start met project om armoede onder kinderen terug te dringen

De gemeenten Leiden, Den Haag, Deventer, Groningen en Breda stellen een Raad van Kinderen aan. Wethouders verbinden zich hieraan en gaan actief aan de slag met de aanbevelingen van de kinderen.

 

Vanmiddag trappen prinses Laurentien van de Missing Chapter Foundation en staatssecretaris Jetta Klijnsma van sociale zaken en werkgelegenheid de pilot van vijf gemeenten af in het Utopa-Weeshuis Kinderrechtenhuis. Het is de bedoeling dat aan de hand van de bevindingen in Leiden, Den Haag, Deventer, Groningen en Breda alle gemeenten een Raad van Kinderen kunnen installeren.

 

Prinses Laurentien richtte zes jaar geleden de Missing Chapter Foundation op om kinderen aan beleidsmakers te koppelen zodat zij mee kunnen denken over thema’s die van invloed zijn op hun toekomst. Inmiddels hebben ruim tachtig bedrijven een Raad van Kinderen die hen helpt creatief en vernieuwend tegen vraagstukken aan te kijken. “Kinderen kunnen als geen ander grotere en bijzondere verbanden leggen tussen thema’s. Door met elkaar de dialoog aan te gaan ontstaan nieuwe perspectieven en inzichten”, aldus Prinses Laurentien.

 

Staatssecretaris Klijnsma stelt sinds dit jaar structureel 100 miljoen euro extra beschikbaar voor het tegengaan van armoede onder kinderen. Dat geld moet worden gebruikt om ervoor te zorgen dat kinderen die het thuis niet breed hebben, mee kunnen doen met sport, met dans en muziek en op school. Klijnsma heeft met gemeenten afgesproken dat ze kinderen mee laten denken om te bepalen hoe het geld in hun gemeente het beste kan worden ingezet. “Een Raad van Kinderen kan daar enorm bij helpen. Een kind weet precies wat er nodig is om een samenleving te maken waarin iedereen, dus ook alle kinderen, mee kunnen doen.”

 

Op de lange termijn kunnen gemeenten, mede met de expertise van de Foundation, hun eigen Raden opzetten en in stand houden. De Raden gaan zich bezighouden met kinderarmoede en zullen een armoede index opstellen van zaken die zij belangrijk vinden in de strijd tegen armoede. Daarmee kunnen ze het beleid van gemeenten vergelijken en kunnen wethouders zien waar ze nog kunnen verbeteren. In de loop van de tijd kunnen de Raden van Kinderen allerlei onderwerpen aankaarten.

 

Bekijk hier een filmpje van de dialoogsessie. 

Toon alle nieuwsberichten