Het Europese Kwaliteitsframewerk binnen handbereik

Leiden – 1 mei 2018 – ISSA biedt het Europese Kwaliteitsframewerk aan als training. Vorig jaar organiseerde ISSA voor haar leden een geslaagde Peer Learning Activity (Leren van Elkaar) over het Europese kwaliteitsframewerk. Daarop kwamen zovel positieve reacties dat ISSA dit jaar een specifieke training over het onderwerp aanbiedt: 5 Steps to Quality, een tweedaags programma dat tot stand kwam met Bureau Mutant en VBJK. De training staat gepland voor 25 en 26 mei 2018 in Leiden

 

Het kwaliteitsframewerk kwam tot stand in samenspraak met en op aanmoediging van de Europese Commissie – zoals de naam al doet vermoeden. Het werd een vruchtbare samenwerking tussen experts op het gebied van de zorg en onderwijs in de vroege kinderjaren. En wat eruit kwam was niet zozeer een nieuw setje kwaliteitseisen, maar vooral praktische handvatten waarmee je bestaande systemen tegen het licht kunt houden.

 

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het Europese kwaliteitsframewerk dus niet zozeer een nieuwe methode, maar maar een hulpmiddel om bestaande kwaliteitssystemen te evalueren. Het geeft antwoord op de vraag: ‘Zitten we nog wel op de goede weg?’  of  ‘Hoe verhouden we ons tot de Europese kwaliteitsstandaard?’

Hoe relevant is het Europese framewerk? Liana Ghent, directeur van de International Step by Step Association (ISSA) vindt het heel relevant. Met name omdat het echt in samenwerking met experts uit het werkveld is opgesteld en duidelijk meerwaarde creert. ‘We zien een groeiende behoefte in de universele  aanspraak op kwaliteitszorg in de vroege jaren,’  aldus Ghent,  het framework geeft richting aan hoe je kwaliteit kunt bezien en definieren, hoofdzakelijk door belangrijke punten uit te lichten die van invloed zijn op het hele systeem.

 

Het is voor het eerst dat ISSA indivuele trainingen aanbiedt – meestal vinden deze trainingen plaats binnen de grote meerjarenprogramma’s die zij met verschillende partners uitrollen. ‘Deze trainingen zijn ook in-company te bestellen,’ zegt Liana Ghent, ‘Maar juist omdat dit voor kleine organisaties niet haalbaar is, bieden we deze nu ook als losse leergang aan.’   Ga naar het volledige PROGRAMMA.

Toon alle nieuwsberichten