ANBI informatie Utopa Weeshuis

ANBI Gegevens 

Stichting Utopa-Weeshuis
RSIN nummer 818878034
 
Adres
Hooglandse Kerkgracht 17 B
2312 HS Leiden
tel:  0031 (0)71-5164848
E: info@weeshuisleiden.nl
www.weeshuisleiden.nl

 

KVK Leiden: 27308662
Bank: NL91 INGB 0659 2104 79

 

Administratie
Hooglandse Kerkgracht 17a, 2312 HS Leiden
Tel: 071 - 516 48 48

 

Missie
Stichting Utopa-Weeshuis heeft als doel het instandhouden van hoofzakelijk één of meer monumenten in de zin van de Monumentenwet en in verband daarmee het verkrijgen, bezwaren en exploiteren van hoofdzakelijk monumenten waaronder het rijksmonument ‘het Oude Weeshuis’ in Leiden. 


Stichting Utopa-Weeshuis ontwikkelt onder meer de volgende activiteiten:
•    Het instandhouden van het pand van het voormalige weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht 17 
•    Het verhuren van kantoorruimte aan organisaties met een sociaal-maatschappelijke doelstelling
•    Het organiseren van de tentoonstelling Wees een Wees voor basisscholen in Leiden en omgeving in opdracht van Stichting Utopa

 

Wat waren onze activiteiten in 2022
•    Onderhoud aan het pand aan de Hooglandse Kerkgracht.
•    Voortzetting de tentoonstelling: 'Wees een wees'.

•    Ook in 2022 hebben we het pand beperkt voor publiek opengesteld om de rijke historie van het pand te kunnen tonen aan de hand van de tentoonstelling: 'De Wezen Spreken'.

•    We hebben de bibliotheek bestaande uit de Mulock Houwer collectie  (grondlegger van de kinderbescherming) ontsloten.

•    Voortzetting van de Utopa Koorschool.

 

Wat zijn onze activiteiten in 2023
•    Continuering onderhoud pand.

•    Voortzetting van de reeds ingeslagen weg sinds 2010.
•    Voortzetting de tentoonstelling: 'De Wezen Spreken'.

•    Voortzetting de tentoonstelling: 'Wees een wees'.
 
Bestuur en beloning
Het bestuur bestaat uit 6 leden:

- dhr. A. van Strien (voorzitter)
- mevr. S. de Munck (vice-voorzitter)

- dhr. L. Dijkman (penningmeester)

- mevr. S. Legêne (algemeen lid)

- dhr. G. van Rumund (algemeen lid)

- dhr. P. van Meenen (algemeen lid)

 

Het bestuur is onbezoldigd. De beloning van de directie van Stichting Utopa-Weeshuis vindt plaats middels de Stichting Utopa.

 

Financiële gegevens

Jaarrekening 2021 St. Utopa-Weeshuis.pdf

Jaarrekening 2020 St. Utopa-Weeshuis.pdf

Jaarrekening 2019 St. Utopa-Weeshuis.pdf

Jaarrekening 2018 St. Utopa-Weeshuis.pdf

Jaarrekening 2017 St. Utopa-Weeshuis.pdf

Wees een wees!

Tentoonstelling Wees een wees! Een tentoonstelling voor groepen 6 t/m 8 van de basisschool.   Aan de...

Lees meer

De Wezen Spreken

Tentoonstelling De Wezen Spreken   Tijdens de kerstperiode zal de tentoonstelling gesloten zijn van maandag...

Lees meer