Het Weeshuis

Beste bezoeker van het Utopa Weeshuis,
 

Het Weeshuis huisvest verschillende kinderrechtenorganisaties, en activiteiten ontplooid door Stichting Utopa. U kunt het Weeshuis ook bezoeken in het kader van onze tentoonstelling De Wezen Spreken of voor een rondleiding door de Regentenkamer. Basisschoolklassen van nu kunnen zich op de vaste tentoonstelling Wees een Wees! een beeld vormen van het dagelijkse leven van  kinderen van vroeger in het Weeshuis

 

In het Weeshuis ligt het accent op de ontplooiingskansen van kinderen en jongeren en in het bijzonder op die gebieden waar Stichting Utopa al jarenlang een expertise heeft opgebouwd: muziek, beeldende kunst, onderwijs, creativiteit en algemene ontwikkeling. 

In het Weeshuis valt veel te leren. Toch is het Weeshuis uitdrukkelijk geen cursusinstituut, maar een sociaal-maatschappelijke organisatie. In het verlengde van de missie van de Stichting Utopa, waarbij de verkregen middelen worden aangewend om iets terug te geven aan de maatschappij, zijn de activiteiten in principe gratis. De stichting is er alert op, dat minderbedeelden juist worden geactiveerd te participeren.

 

In het Weeshuis moet je wezen!

Meer over Stichting Utopa

Wees een wees!

Tentoonstelling Wees een wees! Een tentoonstelling voor groepen 6 t/m 8 van de basisschool.   Aan de...

Lees meer

De Wezen Spreken

Tentoonstelling De Wezen Spreken   Tijdens de kerstperiode zal de tentoonstelling gesloten zijn van maandag...

Lees meer