Filosofie theater

 

Kom filosoferen in het Utopa Weeshuis - Kinderrechtenhuis!

Wat zijn mensenrechten? Voor wie gelden mensenrechten?
Hoe zit het met rechten over de hele wereld? 
Kan ik mij voorstellen hoe het is bepaalde rechten wel/niet te hebben?

 

In dit project maak je tijdens vijf dagdelen kennis met filosofie en theater. Elke bijeenkomst start met een gesprek. Uit diverse boeken, krantenberichten en foto’s verzamelen we inspiratiemateriaal. Aan de hand van de thema’s en het verzamelde materiaal krijg je spelopdrachten. De laatste bijeenkomst wordt afgesloten met een presentatie voor ouders in Het Weeshuis. Deze module is geschikt voor basisscholen groepen 8 in Leiden en directe omgeving. 

 

Filosofie theaterproject met basisscholen in Leiden

Dit project wordt uitgevoerd door het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland in samenwerking met de openbare basisschool De Morskring en Vrije School Mareland. Het is een uniek project dat zich afspeelt rond de thema’s filosofie, theater en de rechten van het kind. 

 

Geïnteresseerde scholen kunnen contact opnemen via info@weeshuisleiden.nl of 071-5164848. 

 

In het Weeshuis moet je wezen!