Onze missie

Kinderen en het Weeshuis

Het was in 2010 dat het Kinderrechtenhuis zijn poorten opende. De stichting Utopa-Weeshuis had het Leidse Weeshuis ingrijpend gerestaureerd en een aantal organisaties, die zich met de rechten van het kind bezighouden, vestigde zich in het Weeshuis. Die organisaties doen daar nog steeds hun voortreffelijke werk.

 

De stichting Utopa-Weeshuis start dit jaar activiteiten waar de participatie van kinderen en jongeren meer centraal staat. De doelstelling van de Stichting Utopa is leidraad bij die activiteiten.

 

De statutaire doelstelling van de Stichting Utopa is: Het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen, daar waar de aanleg van enkelingen, om welke reden dan ook, geen kans krijgt. Onze samenleving legt zwaar de nadruk op bepaalde waarden, maar plaatst daardoor andere in de schaduw. De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het compenseren van deze onevenwichtigheden. Omdat de waarden die de samenleving benadrukt aan periodieke veranderingen onderhevig zijn, actualiseert de stichting haar aandachtsgebieden voortdurend.

 

In het Weeshuis ligt het accent op de ontplooiingskansen van kinderen en jongeren en in het bijzonder op die gebieden waar de stichting al jarenlang een expertise heeft opgebouwd: muziek, beeldende kunst, onderwijs, creativiteit en algemene ontwikkeling. Ook is er een permanente tentoonstelling over het Weeshuis, waar kinderen van nu zich een beeld kunnen vormen van het dagelijkse leven van  kinderen van vroeger in het Weeshuis.

 

Bij de stichting Utopa-Weeshuis valt veel te leren. Toch is de stichting Utopa-Weeshuis uitdrukkelijk geen cursusinstituut, maar een sociaal-maatschappelijke organisatie. In het verlengde van de missie van de Stichting Utopa, waarbij de verkregen middelen worden aangewend om iets terug te geven aan de maatschappij, zijn de activiteiten in principe gratis. De stichting is er alert op, dat minderbedeelden juist worden geactiveerd te participeren.

 

In het Weeshuis moet je wezen!

 

Stichting Utopa

Te doen


Wees een wees!

Tentoonstelling Weeshuis

Een tentoonstelling voor groepen 6 t/m 8 van de...

Lees meer

Te doen


Creatieve middagen

Voor kinderen 7 – 10 jaar

Kinderen kunnen deze middag heerlijk creatief aan de...

Lees meer

Te doen


Utopa Academie

De activiteiten van de Utopa Academie komen voort uit de doelstelling van de Stichting Utopa. "Het...

Lees meer